GENERÁTOR SESTAV

Velmi důležitým bodem pro hodnocení efektivnosti informačního systému je i hledisko dostupnosti získávání informací v požadovaném tvaru a struktuře. IS COMPEKON implicitně obsahuje stovky předdefinovaných sestav. Přesto v praxi dochází k potřebě získat dané informace ve speciálním tvaru, kdy standardní sestavy nejsou plně vyhovující.


Hlavní předností Generátoru sestav v IS COMPEKON:

  • jednoduché a intuitivní ovládání umožní i běžnému uživateli tvorbu vlastních sestav
  • sestavy je možno tvořit nad veškerými daty v systému
  • promyšleným systémem privilegií Generátor sestav zaručí, aby daný uživatel viděl pouze to, co má
  • vytvořenou sestavu může užívat pouze „autor“ nebo ji nabídne vyjmenovaným kolegům
  • výstup v podobě tabulky či grafu MS Exel umožní další práci s daty (výstup na tiskárnu je samozřejmostí)
  • informace lze strukturovat dle zvolených výběrových kriterií
  • pro zpřehlednění a urychlení práce má každý pracovník možnost si své oblíbené a často užívané sestavy umístit do modulu Sestav

Sestavy

V systému IS COMPEKON je k dispozici řádově několik tisíc standardních sestav. Většina uživatelů, především z řad středního a vyššího managementu však pro svou práci používá pouze vyjmenovanou množinu sestav v rozsahu cca 5-15 sestav. Většinou se jedná o sestavy z libovolného modulu (DFAK, ODBYT, UCTO, MAJET, VÝROBA, Lesní výroba a podobně). Modul sestavy umožní po drobné programové úpravě jakoukoliv standardní, uživatelskou či generovanou sestavu nabídnout přihlášenému uživateli, jež má na modul sestavy oprávnění a potom tento pracovník již pracuje pouze s takto definovaným výčtem.

.