MZDY A PERSONALISTIKA

Pro mzdový modul jsme se rozhodli navázat spolupráci s firmou DTG, a.s. a KVASAR s.r.o. Tyto společnost se zabývají vývojem, dodávkou a podporou pouze mzdové a personální agendy. Naše spolupráce spočívá v tom, že dodáváme tuto mzdovou aplikaci v rámci řešení COMPEKON. Hlavním důvodem bylo zajištění profesionální úrovně služeb a podpory tohoto modulu. Jak jistě víte, zejména ve mzdové oblasti jsou velice časté změny, novely příslušných právních předpisů, které mají za následek také programové úpravy v modulu Mzdy. Právě tento moment byl pro nás rozhodující, kdy ve firmě DTG, a.s. tuto oblast sleduje celý tým programátorů a konzultantů, kteří Vám zabezpečí vysokou úroveň servisu a aktualizace programu.

Aplikace mzdy a personalistika vám umožní:

 • vytvářet a aktualizovat kmenový soubor zaměstnanců
  • evidenci osobních údajů,
  • zařazení do organizační struktury společnosti,
  • rozvržení pracovní doby při vícesměnných a nepřetržitých pracovních režimech,
  • výběr zdravotní pojišťovny,
  • evidence čerpání dovolené,
  • možnosti vytvářet poznámky u každého zaměstnance
  • a další…
 • evidenci veškerých srážek zaměstnanců,
 • výpočet dávek nemocenského pojištění
 • výpočet průměrů pro DNP a dovolenou,
 • evidence podpůrčí doby
 • výpočet mezd do netta
 • výpočet daní zaměstnanců
 • výpočet odvodů zdravotního a sociálního pojištění
 • evidence práce přesčas a pracovních pohotovostí
 • hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny (formulář, disketa, hlášení)
 • evidence docházky zaměstnanců formou absenčních karet
 • zpracovávání ročního zúčtování daní
 • a další funkce..

.