Nabídka školení

 

1.Název školení: Pokročilá nastavení v novém IS Compekon

Motto školení: Smyslem tohoto školení je přiblížit pokročilým uživatelům a správcům IS Compekon možnosti, které nový IS Compekon nabízí. A to v takové míře, aby byli schopni těchto možností využít sami i bez spolupráce se servisními pracovníky dodavatele.

Obsah školení:

 • Práce s datovým slovníkem:
  • Základní orientace v datovém slovníku
  • Tvorba nových uživatelských záznamů datového slovníku (výrazy/konstanty)
  • Použití jednoduchých SQL výrazů pro tvorbu těchto výrazů a konstant
  • Využití nových záznamů v datovém slovníku pro nové sloupce
  • Nastavení polí datového slovníku pro pokročilé výběry
  • Využití Advanced nastavení v datovém slovníku
 • Nastavení uživatelských pohledů na data ve spojení s uživatelsky vytvořenými sloupci
 • Pokročilá nastavení barev
 • Nastavení sumačních polí

Rozsah školení:

9:00 – 12:00 dopolední část

13:00 – 16:00 odpolední část

Důležité: školení bude probíhat na Vašich vlastních noteboocích, které si s sebou přivezete !!!!! Zkoušet si budete přímo na Vašich vlastních databázích.

Cena školení:

Cena je stanovena na 3000 Kč/osoba.

Termín školení:

Pro školení jsou nabízeny dva termíny  a to 9.11.2017 a 30.11.2017. V případě nízké či naopak vysoké obsazenosti termínu si Compekon s.r.o. vyhrazuje právo daný termín školení zrušit či nabídnout náhradní termín. Možnou alternativou je také školení přímo v sídle klienta IS Compekon v rámci objednané servisní návštěvy.

 

 

2.Název školení: Přílohy v novém IS Compekon

Motto školení: Smyslem tohoto školení je přiblížit uživatelům a správcům IS Compekon možnosti, jak připojit dokumenty a soubory k jednotlivým částem IS Compekon.

Obsah školení:

 • Základní nastavení příloh:
  • Kde a jak nastavit možnost přikládat soubory,  
  • Propojení návazných evidencí – vazby hlavní tabulka- spojená tabulka
  • Typy příloh, úložiště,  vstupní cesta
  • Skupiny příloh – možnosti využití
 • Vkládání příloh
 • Verzování a úpravy příloh
 • Zobrazení příloh

Rozsah školení:

9:00 – 13:00

Důležité: školení bude probíhat na Vašich vlastních noteboocích, které si s sebou přivezete !!!!! Zkoušet si budete přímo na Vašich vlastních databázích.

Cena školení:

Cena je stanovena na 1390 Kč/osoba.

Termín školení:

Pro školení jsou nabízeny dva termíny a to 8.11.2017 a 15.11.2017. V případě nízké či naopak vysoké obsazenosti termínu si Compekon s.r.o. vyhrazuje právo daný termín školení zrušit či nabídnout náhradní termín.

Možnou alternativou je také školení přímo v sídle klienta IS Compekon v rámci objednané servisní návštěvy.

IS Compekon

Představuje ERP (Enterprise Resource Planing) řešení pokrývající všechny důležité oblasti vzniku, zpracování a vyhodnocení podnikových informací.

BLUEJET Web CRM

Systém pro obchod, obchodní manažery, obchodní zástupce, asistentky, operátorky, marketing a servis, který nemusíte kupovat, stačí si ho pronajmout.